จองซ่อมออนไลน์

เข้า www.wecanfix.co.th
แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง

2.คลิ้ก สมัครสมาชิก

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิก จากนั้นกดยืนยัน

4.ค้นหาอู่ พี เอ เอ็ม จากนั้นกดดูรายละเอียด

5.กดจองซ่อมออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจองซ่อม

6.เลือกข้อมูล ประเภทการเข้าซ่อมว่าเป็นรถ มีประกัน หรือ ไม่มีประกัน จากนั้นป้อนข้อมูลสำคัญต่างๆ

7.อัพโหลดรูปเอกสารกรมธรรม์,ใบเคลม(กรณีซ่อมโดยประกันภัย),สำเนาใบขับขี่,รูปรถด้านหน้า+ด้านหลัง เต็มและรูปความเสียหาย ที่ชัดเจน เพื่อกำหนดรายการซ่อม
จากนั้นกดนัดวัน

หมายเหตุ : หลังจากอู่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วจะทำการติดต่อแจ้งลูกค้าตาม อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนัดนำรถเข้าติดต่อทำเอกสาร
นัดวันเข้าซ่อมกับอู่โดยตรงอีกครั้ง

เริ่มจองซ่อมออนไลน์

Related Images: