ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ พี.เอ.เอ็ม. บอดี้ เซอร์วิส

จากการบริการ ด้วยความจริงใจมานานกว่า 20 ปี ที่ศูนย์ พี.เอ.เอ็ม.บริการ     ถนนพระราม 4 

 

   

และพัฒนาเป็น พี.เอ.เอ็ม. บอดี้เซอร์วิส จำกัด ถนนศรีนครินทร์ ได้ให้บริการแบบเต็มระบบเต็มประสิทธิภาพประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ เราพร้อมที่จะให้บริการท่านแล้ว ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ทีมงานที่มีคุณภาพไว้สำหรับลูกค้า,บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์,บริษัทประกันภัยรถยนต์ 

 

Related Images: