โครงการ MSIG My Garage

โครงการ My Garage เป็นอีก 1 โครงการที่ทางอู่ได้รับเลือกจาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จีฯ ให้เข้าร่วมเป็นอู่นำร่องในโครงการซึ่งจะคัดเลือกประมาณ 15-20 อู่ ในเขตกรุงเทพฯ

My Garage เป็นโครงการที่เอ็ม เอส ไอ จีฯ ร่วมกับอู่มาตรฐานในเครือหรืออู่ในสัญญา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และอีกนัยหนึ่งเป็นการสนับสนุนอู่ในสัญญาที่มีมาตรฐานการซ่อม การบริการ และภาพลักษณ์ที่ดี ให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์เบี้ยซ่อมห้าง สามารถเข้ารับบริการซ่อมอู่ในโครงการ My Garage ได้ อันจะช่วยประหยัดเวลาแทนการรอคิวเข้าซ่อมศูนย์บริการ แต่ได้รับการซ่อมที่มีมาตราฐานเทียบเท่ากับศูนย์ซ่อมรถยนต์”หลักเกณฑ์การพิจารณาอู่เพื่อเข้าร่วมโครงการ My Garage จะพิจารณาจากสถานที่ประกอบการของอู่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดซ่อม และภาพลักษณ์ของอู่ และนอกจากนี้อู่ที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง มีการปฎิบัติงานตามแนวทางการทำงานของอู่ที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ รวมถึงจะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและคำชมเชยจากลูกค้า หากอู่ใดต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นเหล่านี้สำหรับแผนการดำเนินงานของโครงการ My Garage คัดเลือกอู่นำร่องประมาณ 15-20 อู่ ในเขตกรุงเทพฯ และในปีถัดไปขยายไปยังอู่ในต่างจังหวัด โดยเน้นหัวเมืองใหญ่และอย่างน้อยต้องมี 1 อู่ต่อ 1จังหวัด

Related Images: